Информация за проекта

Информация за проекта

Проекта Sunrise ще осигури серия от дейности чрез които ще се увеличи капацитета на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма, повишавайки техните възможности както и създаване на нови алтернативи за развитие.

Чрез проекта SUNRISE  ще бъде разработена стратегия за бизнес и предприемачество и нови възможности в туризма, които да отчитат динамиката и тенденциите в развитието на туризма, което ще бъде от полза за бизнеса и предприемачеството при определянето посоката на тяхното развитие.

Всеки един от партньори ще разработи един нов интегриран туристически продукт за своя регион ( общо 4).

Ще бъде разработен и трансграничен туристически продукт, който да представи естественото богатство и културното разнообразие на партньорските региони. Създаването на нови интегрирани туристически продукти и увеличаването на културните събития имат за цел да популяризират целевите региони на Черноморския басейн като привлекателна туристическа дестинация.