Резултати

  • 4 нови и интегрирани туристически продукта, по един за всяка една от партньорските страни по проекта.
  • Ще бъде разработен и трансграничен туристически продукт, който да представя естествените богатства и културни многообразия за всеки един от партньорските региони.