Фондация „САТЕАН“

Satean-LOGO-alta-white
home_employment_pic17

Фондация „САТЕАН“ е Фондация в частна полза развиваща дейност в Румъния, основана през 2007 г. от група от 17 успешни Италиански предприятия от регион Марке. Освен основателите и Фондация „САТЕАН“ се радва на много представители на бизнеса в Италия и Румъния.

Фондацията е създадена с цел развитие на умения и функции на иновации в бизнеса от типа на „Бизнес иновационен център“, предоставяйки услуги в сферата на иновациите както в ранен етап така и чрез организиране на обучения в зависимост от нуждите на фирмите.

Фондация „САТЕАН“ също се занимава с маркетинг дейности, предпроектни проучвания, извършва анализи, както в Румъния, така и в чужбина, развитие на услуги за данни и IT компания и всякакви други свързани услуги за социална цел, благоприятстващи управлението на инструменти за техническа поддръжка, укрепване и развитие на икономически структури, предимно малки и средни предприятия и общи секретарски услуги.

Фондацията е изпълнява , като бенефициент, финансира два проекта в Европейския социален фонд в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и като партньор два други проекта с европейско финансиране от структурните фондове, възлизащи общо на 2,5 милиона евро.