Център за международно бизнес развитие и насърчаване на инвестициите (IBDIPC)

ibdipc-header
97f0104ed6224ab79ea99320431b

Център за международно бизнес развитие и насърчаване на инвестициите (IBDIPC)

Център за международно бизнес развитие и насърчаване на инвестициите работи от 2005 година в Батуми (Аджария), изпълнява много проекти в различни сфери на работа. Представлява водеща организация в Ажария, работеща в туристическия сектор, с добре развита репутация сред заинтересованите среди в туризма.
Център за международно бизнес развитие и насърчаване на инвестициите (IBDIPC) разполага със стабилна мрежа от дългосрочни партньори за сътрудничество в Грузия в бизнес и туристическия сектор, като Грузинска Национална Туристическа Администрация, Туристически отдел към Ажария АР, Управителен офис на регион Гурия, други туристически асоциации ( национални и регионални), различни доставчици на туристически услуги в Грузия. Партньорството на Център за международно бизнес развитие и насърчаване на инвестициите (IBDIPC) с индустрията е показателно за успешно изпълнение на проекта, разпространение на резултатите, бъдеща устойчивост чрез последващи действия.

Екипът IBDIPC се състои от опитни професионалисти с високи компетенции и експертиза в различни въпроси, обвързани с туристическото и бизнес развитие, финансов мениджмънт, проектен мениджмънт и т.н. IBDIPC разполага със солиден опит и компетенции в сфери като:
– Стратегическо планиране и проектен мениджмънт – международни/регионални програми, обществено развитие, различни стратегии за регионално развитие.
– Бизнес консултации- Пазарни и проектни проучвания, Маркетинг и PR, Бизнес планове, бизнес срещи.
– Организация на събития- конференции, семинари, кръгли маси, симпозиуми и тематични събития.
– Срещи, изграждане на съюзи, регионални/национални кооперации.
– Капацитет за обучение в Бизнес образование, Устойчив туризъм, Маркетинг, Управление на хотелиерството и т.н.
– Въпроси на Публично-частното партньорство

IBDIPC изпълнява различни проекти с подкрепата на множество дарители (EU, GTZ/GIZ, USAID, US embassy, Netherlands Embassy,  Eurasia Foundation, UNDP etc.) в фокус върху туристическото развитие, бизнес развитие, професионално образование и т.н. Сред тези проекти съществуват 2, под програмата Black Sea CBC, осъществени 2013-2015 год.