პროექტის შედეგები

  • 4 ახალი ინტეგრირებული ტურისსტული პროდუქტი თითოეულ ქვეყანაში
  • ტრანს-სასაზღვრო ტურისტული პროდუქტი, რომელიც წარმოაჩენს პარტნიორი რეგიონების კულტურის და ბუნების მრავალფეროვნებას