• Стартова конференция
    На 16 Юли 2019 от 12:00 часа в Университета  „Dunarea de Jos”, факултета по Икономика в  гр. Галац се проведе Първа Конференция по проекта  SUNRISE, с  N- BSB 521 […]
  • Ноемврийси Форум – Галац, Румъния
    На 18 ноември 2019 г. в Румъния в Ректората на университета Dunarea de Jos, зала Senatului, Str. Domnească, nr. 47. Галц, се проведи пъреи Трансграничен Форумът. […]