• en
 • bg
 • ro
 • ka
 • mo
 • en
 • bg
 • ro
 • ka
 • mo

 • ფორუმი – ნოემბერი
  2019 წლის 18 ნოემბერს, Dunarea de Jos–ის უნივერსიტეტში გაიმართა ფორუმი – „ტრანსსასაზღვრო ტურიზმი – ეკოლოგიური მდგრადობა და ეკოლოგიურად სუფთა სტრატეგიები“. ფორუმი ჩატარდა „ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების […]