Livrabile

  • 4 noi produse turistice integrate pentru fiecare țară parteneră
  • De asemenea, va fi dezvoltat un produs turistic transfrontalier pentru a prezenta bogăția naturală și diversitatea culturală a regiunilor partenere.