Primăria Avren – Avren, BULGARIA

logo avren
1
thumb4_2
4

Primăria Avren – Avren, BULGARIA

Primarul este un organ executiv din municipalitate și este ales direct de populație pentru un mandat de 4 ani.

Primarul municipiului își îndeplinește funcțiile, prevăzute de Legea privind autonomia locală și administrația locală, de către:

 1. gestionează întreaga activitate executivă a municipalității;
 2. dirijează și coordonează activitățile organelor specializate de punere în aplicare;
 3. numește și demite viceprimarii municipiului, adjuncții primarilor, șefii unităților de întreținere din bugetul municipal, șefii și angajații administrației municipale, cu excepția celor din art. 46, alin. 1, pct. 4 din Legea privind autonomia locală și administrația locală impune sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;
 4. răspunde de păstrarea ordinii publice prin emiterea unor ordine scrise care leagă șefii structurilor respective ale Ministerului de Interne;
 5. organizează execuția bugetului municipal;
 6. organizează implementarea programelor pe termen lung;
 7. organizează punerea în aplicare a actelor consiliului municipal și transmite consiliului municipal un raport privind punerea în aplicare a acestora de două ori pe an;
 8. organizează implementarea sarcinilor care decurg din legile, actele președintelui Republicii și ale Consiliului de Miniștri;
 9. atribuie îndeplinirea funcțiilor lor primarilor primăriilor, coordonează și controlează oportunitatea și legalitatea îndeplinirii lor. Exercită controlul asupra legalității actelor și acțiunilor primarilor în exercitarea atribuțiilor lor și impune sancțiunile administrative prevăzute;
 10. menține legătura cu partidele politice, organizațiile și mișcările publice, precum și cu alte organisme ale autoguvernării locale din țară și străinătate;
 11. prezidează Consiliul de Securitate;
 12. atribuie sau permite elaborarea planurilor de dezvoltare și modificările acestora pentru teritoriul municipalității sau pentru anumite părți ale acesteia și aprobă anumite planuri de dezvoltare în condițiile și procedurile Legii dezvoltării teritoriale și organizează implementarea acestora;
 13. îndeplinește funcțiile de funcționar public. El poate delega această funcție prin ordin scris către primarii primăriilor care păstrează registrele civile, adjuncților primarilor și altor funcționari ai administrației municipale;
 14. reprezintă municipalitatea în fața persoanelor fizice și juridice și în fața instanței;
 15. acordă servicii organizatorice și tehnice consiliului municipal și participă la ședințele sale cu drept de vot consultativ;
 16. aprobă regulamentele administrației municipale;
 17. trimite consiliului municipal actele administrative, precum și contractele, modificările și completările acestora, emise în punerea în aplicare a actelor adoptate de consiliu, în termen de trei zile de la emiterea sau semnarea acestora;
 18. acordă asistență condominiilor și organelor lor de conducere în conformitate cu termenii și procedura din Legea privind gestionarea condominiului.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, primarul emite ordine.

Primarul municipiului înaintează consiliului municipal un program de management pentru mandatul în termen de trei luni de la depunerea jurământului. Programul conține obiectivele principale, prioritățile, activitățile, termenele și rezultatele așteptate. Primarul municipiului transmite consiliului municipal un raport anual privind implementarea programului până la 31 ianuarie.