T1 – Strategie de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism

Sectorul turismului se dezvoltă dinamic, cu o concurență puternică atât la nivel regional, cât și internațional. Prin Strategia de afaceri și antreprenoriat planificată pentru noi oportunități în turism, proiectul recunoaște această dinamică și va oferi un instrument actualizat pentru dezvoltarea potențialului și creșterea competitivității afacerilor locale și a antreprenoriatului în sectorul turismului. Strategia își propune să sprijine întreprinderile și antreprenoriatul în utilizarea resurselor naturale și a patrimoniului cultural în regiunile țintă, prin prezentarea de noi alternative de dezvoltare în conformitate cu tendințele actuale în dezvoltarea turismului. Experții in turism din regiunea fiecăruia dintre parteneri  (cu excepția celor responsabili cu activitatea) vor colecta date privind starea actuală a site-urilor turistice, a produselor și serviciilor, a resurselor naturale și a patrimoniului cultural din regiunile țintă. La elaborarea strategiei, datele vor fi examinate pentru a analiza oportunitățile și potențialul regiunilor de a dezvolta produse și servicii turistice noi, alternative și de perspectivă. Analiza datelor și pregătirea strategiei vor fi realizate de experți ai partenerului responsabil pentru activitate – Universitatea P4 „Dunărea de Jos” din Galați – un partener cu experiență vastă și expertiză în elaborarea strategiei. Strategia va ajuta atât afacerile și antreprenorii locali, cât și autoritățile locale și regionale să-și planifice eficient activitățile în sectorul turismului. Poate fi utilizat pentru a dezvolta pachete turistice regionale și transfrontaliere integrate perfect.

Strategia va fi tipărită în română, bulgară și georgiană pentru nevoile grupurilor țintă. Acesta va fi încărcat pe site-ul proiectului.

Strategia va fi prezentată reprezentanților grupurilor țintă și părților interesate la intalnirile organizate în fiecare dintre cele patru regiuni partenere.

Pregătirea strategiei va contribui la realizarea unui obiectiv specific 1 – Îmbunătățirea în comun a capacității și dezvoltării alternativelor de afaceri și antreprenoriat din regiunile țintă.