T3 – Organizarea de evenimente culturale pentru promovarea destinațiilor turistice

Bine organizate, evenimente culturale locale la scară largă sunt căutate de turiști pentru a sprijini activitatea turistică și antreprenoriatul din activitățile turistice însoțitoare. În special atunci când sunt tradiționale, aceste evenimente pot fi incluse în rute turistice sau în planuri de vizitare a turiștilor neorganizați.

Proiectul prevede organizarea și desfășurarea a 4 festivaluri pentru cultură și meșteșuguri autentice în fiecare dintre țările în care partenerii sunt implicați în proiect.

Responsabili de festivaluri vor fi partenerii – Fundația SATEAN, Municipiul Avren, IBDIPC – Georgia și Municipiul Stauceni pentru Moldova.

În zilele festivalurilor, vor fi demonstrate meșteșugurile și artele tradiționale. Seara, va fi prezentat un folclor local autentic.

O parte din activitățile necesare desfășurării festivalurilor (scenă, corturi, sunet și iluminare, publicitate vor fi externalizate, iar în cadrul proiectului se asigură sprijin pentru transportul și cazarea participanților care locuiesc în afara localității. 50 de participanți (reprezentând cultura tradițională, meșteșuguri, arte, folclor) pentru fiecare festival pentru festivalurile din România, Georgia și Moldova și 100 de participanți la festivalul internațional din municipiul Avren. Municipalitatea Avren a organizat și desfasurat 3 festivaluri similare în ultimii 5 ani, iar evenimentul cultural a fost lansat în cadrul unui proiect din cadrul Programului operațional național „Dezvoltare regională”.

Experiența partenerului nostru ne permite să planificăm în municipiul Avren un festival internațional cu participarea grupurilor de meșteșuguri tradiționale, arte sau folclor autentic din regiunile partenerilor din România, Georgia și Moldova. Selecția participanților din regiunile partenere va fi realizată de către partenerii relevanți ai proiectului. La discreția lor, partenerii pot include în grupuri coordonatorul sau expertul pentru a face schimb de experiență și a desfășura cu succes activități de proiect în propria lor regiune. Planurile municipalității sunt transformarea festivalului într-unul tradițional anual, care va crește atractivitatea municipalității ca destinație turistică și va beneficia de afaceri locale și de antreprenoriat în sectorul turistic. Organizarea festivalului internațional planificat va fi un pas important în atingerea acestui obiectiv. Informații și fotografii de la festivaluri vor fi încărcate pe site-ul proiectului.

Organizarea lor va fi subcontractată.

Implementarea acestei activități va contribui la realizarea obiectivului 2 specific – Creșterea diversității și atractivității produselor și serviciilor turistice din zona bazinului Mării Negre.