T4 – Dezvoltarea de noi produse și servicii turistice

Marea concurență din sectorul turistic implică necesitatea creșterii continue a diversității și calității produselor și serviciilor turistice. Pentru a crește atractivitatea regiunilor lor ca destinații turistice, partenerii de proiect – (Fundația Satean, Municipiul Avren, Centrul Internațional de Dezvoltare a Afacerilor și Investițiilor, Municipiul Stauceni) vor dezvolta un produs turistic integrat, fiecare pentru regiunea lor.

Produsele turistice integrate vor combina diverse componente tangibile și intangibile ale teritoriului respectiv și elemente ale diferitelor tipuri de turism – eco, cultural, rural, aventură, sport și altele.

Responsabil pentru activitate partenerul – Universitatea din Galați, va dezvolta un produs turistic integrat transfrontalier, incluzând destinații din țări partenere.

Agențiile de turism, operatorii de turism, întreprinderile și antreprenorii din turism vor fi principalele surse de informații privind explorarea produselor turistice existente, capacitățile regiunii și nevoile beneficiarilor.

Pentru diseminarea rezultatelor și promovarea produselor integrate, vor fi elaborate broșuri cu informații despre regiunile și produsele dezvoltate. Site-ul proiectului va prezenta produsele turistice integrate regionale și transfrontaliere în limba fiecărei organizații partenere, precum și în engleză.

Această activitate contribuie la realizarea obiectivului specific 2 – Creșterea diversității și atractivității produselor și serviciilor turistice din zona bazinului Mării Negre.