Universitatea Dunărea de Jos din Galați – Galati, ROMANIA

universita-dunarea
s1
s6

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud-estul României.

Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați funcționează în conformitate cu statutul universității, ale cărui prevederi sunt în acord cu legislația națională și cu principiile Spațiului European și ale Învățământului Superior, fiind recunoscute de toți membrii comunității universitare.

Universitatea își propune să asigure calitatea activității didactice la standarde naționale și internaționale prin:

 • îmbunătățirea programelor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor de predare și evaluare;
 • îmbunătățirea învățământului bazat pe credite de studiu transferabile, pentru a asigura studentului posibilitatea de a transfera de la un program de studiu la altul și recunoașterea internațională a diplomelor acordate de Universitate;
 • dezvoltarea și diversificarea preocupărilor legate de digitalizarea procesului didactic-formativ;
 • descoperirea, stimularea și îmbunătățirea abilităților elevului, acordând o atenție deosebită valorilor individuale.

Dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale și aplicate se realizează prin:

 • creșterea potențialului uman și a resurselor materiale pentru centrele de cercetare;
 • stimularea participării grupurilor de cercetare la competiții naționale și internaționale, pentru sprijin financiar și asigurarea vizibilității cercetării fundamentale și aplicate;
 • dezvoltarea, certificarea și diversificarea centrelor de cercetare;
 • dezvoltarea cooperării științifice internaționale prin stimularea participării la programe internaționale de cercetare, dezvoltare și inovare.

Asigurarea managementului calității activității de cercetare didactică și administrativă prin intermediul Consiliului de calitate, care este gestionat de rector. Consiliul acționează prin Departamentul de evaluare internă și asigurare a calității, compus din Comisia de calitate, departamentul de evaluare internă și asigurare a calității, Consiliul elaborează și pune în aplicare procedurile standard pentru asigurarea calității la nivel universitar.

Cunoașterea realităților și tendințelor globale, românești și europene în învățământul superior, cu participarea membrilor comunității universitare la dezvoltarea de programe, cercetare, inovare și evenimente științifice.

Dezvoltarea continuă a sistemului informatic, conectat la rețele naționale și internaționale, care va asigura succesul cerințelor de integrare în societatea informațională.

Dezvoltarea continuă a informațiilor bibliotecii și a întregii baze de informații a Universității și conectarea acesteia la surse reprezentative de informații la nivel național și internațional.

Sprijinirea obiectivelor Clubului Sportiv Universitar.

Oferirea tuturor tipurilor de titluri, ordine și medalii furnizate de sistemul național universitar de diplome postuniversitare. Universitatea onorează contribuția personalităților naționale și internaționale la viața științifică și culturală a lumii contemporane, conferind titluri de doctor Honoris Causa, profesor de onoare și senator de onoare și onorează activitățile excepționale ale profesorilor pensionari cu titlul de profesor emerit.

Universitatea este o instituție de stat, de interes public, care își desfășoară activitatea în condiții de autonomie și democrație academică și în care sunt aplicate următoarele principii:

 • Principiul autonomiei universitare;
 • Principiul libertății academice;
 • Principiul concentrării pe educația studenților;
 • răspunderii publice;
 • Principiul asigurării calității;
 • Principiul echității;
 • Principiul eficienței manageriale și financiare;
 • Principiul transparenței;
 • Principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și personalului academic;
 • Principiul independenței ideologiilor, religiilor și doctrinelor politice;
 • Principiul libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, profesorilor și cercetătorilor;
 • Principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor.